Abstrakcja w sztuce i w nauce

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie Abstrakcja w sztuce i w nauce (Wrocław, 30 stycznia-2 marca 2014r.), które rozpocznie się 30 stycznia 2014r. wernisażem wystawy abstrakcyjnego malarstwa i rzeźby w Galerii Miejskiej (ul. Kiełbaśnicza 28 we Wrocławiu).

Organizatorami wydarzenia są Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Galeria Miejska we Wrocławiu oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wystawa Ideometrie zaprezentuje prace wrocławskich artystów (Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, Paweł Lewandowski, Piotr Błażejewski, Anna Kołodziejczyk, Urszula Śliz, Leon Podsiadły, Krystian „Truth” Czaplicki), konsekwentnie posługujących się językiem abstrakcji, badających formę i wykorzystujących ją jako zasadniczy sposób wypowiedzi artystycznej, a nie ekspresyjny gest (z wyłączeniem ekspresji abstrakcyjnej) – posługujących się zarówno bardziej tradycyjnymi mediami, typu malarstwo czy formy przestrzenne, jak i nowymi mediami (kurator: Urszula Śliz).

Konferencja Abstrakcja w sztuce i w nauce odbędzie się w piątek 31 stycznia 2014r. w auli ASP (pl. Polski 3/4 we Wrocławiu), w godzinach 10-19.

Podczas konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje wspólna dla nauki i sztuki formuła „abstrakcji”. W tym celu pragniemy zestawić i porównać rozmaite podejścia, rozumienia czy definicje, znaczenie oraz funkcje, procesy oraz ograniczenia itd. abstrakcji i abstrahowania.

Dyskusji chcielibyśmy poddać takie kwestie, jak hermetyczność czy niepopularność sztuki abstrakcyjnej, monopol wybranych (uświęconych tradycją awangardową) form regularnych czy geometrycznych, relacja ekspresja-abstrakcja (w filozofii pierwsza związana jest z porządkiem afektywności i subiektywnością, druga – z inteligibilnością i tym, co obiektywne; w sztuce pierwszą inicjuje gest, drugą – myśl), relacja sztuk abstrakcyjnych oraz figuratywnych i problemy ich wartościowania itp.

W czasie konferencji zaproszeni goście (specjaliści w swych dziedzinach, jak również zawodowo i teoretycznie zajmujący się zagadnieniem abstrakcji) wygłoszą półgodzinne referaty poświęcone zarysowanym niżej problemom.

Dynamiczny (w zakresie teoretyczno-praktycznych ustaleń i interdyscyplinarnych relacji między różnymi naukami i sztukami) charakter spotkania wzmocni podsumowująca konferencję debata z udziałem zaproszonych artystów i prelegentów, zatytułowany: Jedna abstrakcja? O podobieństwach i różnicach w podejściach do abstrakcji w teorii (filozofia, nauki o percepcji, języku, teoria sztuki itd.) i praktyce artystycznej.

Plan konferencji:

10.00

otwarcie konferencji

10.30-11.30

prof. Zbigniew Makarewicz (ASP we Wrocławiu)

Koń, pies i czarny kwadrat

prof. Ryszard Różanowski (UWr.)

„Pustynia doznań bezprzedmiotowych" - nowy realizm malarski Kazimierza Malewicza - ekskurs (a)historyczny

12.00-13.30

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (UJ)

Eksces abstrakcji ekscentrycznej

dr Paulina Sztabińska (UŁ)

Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna?

dr Agnieszka Bandura (UWr.)

Procesy, zasady i teorie abstrahowania w percepcji zmysłowej

14.00-15.00

obiad

15.15-17.00

dr hab. Damian Leszczyński (UWr.)

Problem abstrakcji w perspektywie filozofii i historii nauki

dr hab. Marek Magdziak (UWr.)

Uwagi o abstrakcji, ufundowaniu i hipostazie

dr Jakub Jernajczyk (ASP we Wrocławiu)

Jak pokazać to, czego pokazać nie można. O wizualizacji pojęć matematycznych

dr Bartłomiej Skowron (UWr.)

O abstrahowaniu i uogólnianiu w matematyce

17.30

debata z udziałem prelegentów i artystów

18.30

zamknięcie konferencji