Warsztaty e p i s t e m o l o g i c z n e dla gimnazjalistów i licealistów w ramach projektu „Jestem z Wrocławia, więc myślę” stanowią na poły zachętę do filozofowania w ogóle, na poły support do samodzielnego poruszania się po różnych wymiarach czynności poznawczych, które stanowią fundament ludzkiej aktywności życiowej. Na zajęciach poruszamy zatem zagadnienia, o których zazwyczaj trudno myśleć na co dzień, ponieważ niedostrzegalne są w ramach naturalnej, zdroworozsądkowej i poświęcanej potocznym czynnościom uwagi – zaprzątniętej przedmiotem (czyli tym, na co jest nakierowana), a odwróconej od podmiotu, który tę uwagę (bądź nieuwagę) podtrzymuje. Podczas warsztatów odwracamy ten porządek i myślimy o myśleniu. W ramach tego zastanawiamy się nad procesem poznawania tego, co nas otacza, o naszych narzędziach poznawczych, o tym, czego pozbyć się nie możemy, ponieważ warunkuje jakąkolwiek naszą interakcję z tym, co zewnętrzne: z przedmiotem poznania. Docelowo zajęcia mają pomóc młodzieży w poruszaniu się w świecie wiedzy poprzez rozumienie sposobów jej wytwarzania i przekazywania, a także ich osobowego wobec niej usytuowania, oceny jej jakości.

Zajęcia prowadzone są z szacunkiem dla inteligencji uczestników: wymaga się od nich zaangażowania, aktywnego odpowiadania, dyskutowania, a nade wszystko refleksyjnej, krytycznej postawy. Mają oni przestrzeń do takiego uczestnictwa, bowiem trudne pytania stawiane są konsekwentnie, odpowiedzi konfrontowane ze sobą.

Sebastian Wachowiak