Edukacja Filozoficzna dla klasy I gimnazjum, A. Aduszkiewicz, P. Marciszuk, R. Piłat, Stentor, Warszawa 2001

1.Obszar tematyczny:

- porządek chronologiczny (problemy poruszane od starożytności do współczesności);

- obszar problematyczny: wybrano problemy z filozofii w sposób autorski i oryginalny;

- interdyscyplinarny charakter, na wzór pomostów: głównie w naukach humanistycznych – problemy filozoficzne odnoszone do poezji, sztuki i historii, brakuje liczniejszych odniesień do nauk ścisłych.

2. Sposób prezentacji materiału:

- tekst autorski;

- wplecione teksty źródłowe i sentencje;

- dużo ilustracji: obrazy, zdjęcia korespondujące z tekstem;

                                                       - tabele do uzupełnień, które systematyzują wiedzę.

              3. Aspekty dydaktyczne:

- przejrzysty schemat każdego tematu: tekst autorski, tekst źródłowy – pytania do tekstu, uwzględniona dyskusja z zaplanowanymi do niej pytaniami ogólnymi, dotyczącymi poruszanego problemu;

- dołączono Przewodnik Metodyczny Hanny Diduszko. Jest pomocny nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć, scenariusze zawierają ciekawe pomysły oraz bibliografię (chociaż nieco ogólną). Czasem do jednych zajęć pojawia się propozycja dwóch scenariuszy. Program nastawiony jest głównie na dialog, co może stanowić problem przy mało aktywnej klasie. W Przewodniku znajdziemy też wskazówki dla nauczyciela, jak prowadzić zajęcia i komunikować się w jasny sposób oraz ciekawe pomoce dydaktyczne: tabele, wiersze, modele, aktywizujące i interdyscyplinarne (wprowadzające elementy plastyczne i muzyczne) ćwiczenia.

              4. Ocena:

Poziom trudności tekstów dostosowano do klasy pierwszej gimnazjum. Zarówno pytania szczegółowe, jak i ogólne często nie są łatwe, co można uznać za atut: mogą mobilizować do poszukiwania odpowiedzi, ale mogą też zniechęcać uczniów. Interdyscyplinarność jest częściowa, prawie nie ma odniesień do nauk ścisłych. Podręcznik ogólnie oceniam jako ciekawe wprowadzenie do problematyki filozoficznej.

Maria Szmagaj