Maja Dados

filozofia, specjalizacja nauczycielska

rok III (2012)

 

Lustra

 

1.      Poziom edukacyjny : liceum/gimnazjum.

2.      Liczebność grupy: 16 osób.

Czas: 30 minut – zajęcia warsztatowe.

 

3.      Cele:

 

a.       Uczniowie zastanawiają się nad rolą innych ludzi w procesie samopoznania.

b.      Uczniowie zastanawiają się nad możliwościami i granicami (pułapkami) zrozumienia drugiego człowieka.

c.       Uczniowie formułują warunki wspomagające wzajemne rozumienie się przez ludzi.

d.      Uczniowie rozwijają umiejętność dyskusji.

e.       Uczniowie ćwiczą myślenie metaforyczne.

 

4.      Przebieg zajęć:


a. Nauczyciel:

Rozdanie uczniom kopert z rolami (w kopertach Luster dołączone są kawałki bandaża). - 1 min.

b. Nauczyciel:

Witajcie w Sali Luster.
Właśnie zostaliście podzieleni na Bohaterów Historii, którzy będą snuć opowieść – i ich Lustra, czyli odbiorców historii.
Rola każdego z Was jest opisana w kopercie, którą trzyma w ręce.
Macie 3 minuty na przygotowanie zadania. - 1 min.
c. Uczniowie:
Pracują przy swoich stanowiskach (8 stanowisk).

- 5 min.

d. Nauczyciel:
                        Widząc, że uczniowie skończyli notować (historie, tudzież pytania) – mówi im, żeby przystąpili do przedstawienia (i wysłuchania) swoich historii.

  - 3 min.

 

 e. Nauczyciel:

Tłumaczy obserwatorom warsztatów, na czym polegało zadanie.

Lustro wymyśliło cztery pytania, na które odpowiedź chciałoby znaleźć w historii.

Bohater nie znał tych pytań i w pięciu zdaniach opowiedział swoją historię, starając się w niej zawrzeć to, co najważniejsze. Teraz przedstawimy sobie wspólnie te sytuacje i porównamy aspekty wyróżnione przez Bohatera i te wyróżnione przez Lustro.
- 1 min.

f. Uczniowie:
Każda para prezentuje przed grupą swój ‘przypadek’ – Bohater, czego dotyczyła jego historia, a następnie Lustro – jakie zadało pytania i na które z nich znalazło odpowiedź. - 9 min.

 

g. Nauczyciel:

 

- Czy Lustra spodziewały się znaleźć odpowiedzi na swoje pytania?
- Czy pytania Luster zaskoczyły Bohaterów?
- W jakim stopniu to samo było dla Was ważne w historii?
- Czy gdyby Bohaterowie mieli opowiedzieć swoje historie jeszcze raz, ale z uwzględnieniem tego, czego oczekiwały Lustra – czy byłyby to te same historie?

- Czy lepiej się opowiada, kiedy skupiamy się na tym, co jest ważne dla nas, czy kiedy odpowiadamy na pytania rozmówcy?
- Czy takie sytuacje zdarzają się w życiu? Czy często interpretujemy zachowania innych z własnej perspektywy (‘jemu się wydaje..’, ‘ona na pewno myśli..’) – do czego to prowadzi? Jak takich sytuacji uniknąć?
- Czy możliwe jest ‘porozumienie bez słów’? Kiedy?
- Czy lepiej poznajemy siebie pośród innych ludzi czy nam podobnych?
Dyskusja. - 8 min.

 

g. Nauczyciel:

                        Pisze na tablicy ‘Człowiek człowiekowi lustrem.’
                        Pytania do uczniów:
                                    Czy zgadzają się z tym stwierdzeniem?
                                    Jeśli nie lustrem, to.. czym?
                        Przekreślenie słowa ‘lustrem’ i wpisanie pomysłów uczniów (puzzlem, oknem na świat, odpowiedzią na pytanie ‘kim jestem?’, itp.)

 - 2 min.

 

1. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Zakończył się Twój trwający dwa lata związek. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 1.
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.

B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Właśnie zakończył się dwuletni związek Bohatera Historii – bliskiej Ci osoby. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś jej zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 1, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.

2. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Grozi Ci wyrzucenie ze szkoły. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 2. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Właśnie grozi wyrzucenie ze szkoły Bohaterowi Historii – bliskiej Ci osobie. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś jej zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 2, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
3. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Przeprowadzasz się do innego kraju. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 3.
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Bohater Historii – bliska Ci osoba – przeprowadza się do innego kraju. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś jej zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 3, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
4. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Rodzice nie pozwalają Ci pojechać na wyjazd, na który wybierają się wszyscy Twoi znajomi. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 4. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Właśnie dowiedziałeś się, że Bohaterowi Historii – bliskiej Ci osobie – rodzice zabronili pojechać na wyjazd, na który wybierają się wszyscy Wasi znajomi. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś mu zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 4, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
5. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Za tydzień bal na zakończenie szkoły – a Ty masz złamaną nogę! Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 5. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Właśnie dowiedziałeś się, że Bohater Historii – bliska Ci osoba – złamał nogę, a za tydzień jest przecież bal na zakończenie szkoły! Zastanów się, jakie pytania chciałbyś mu zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 5, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
6. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Urodził Ci się braciszek. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 6. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Bohaterowi Historii – bliskiej Ci osobie – urodził się braciszek. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś jej zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 6, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
7. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Ukradli Ci rower. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 7. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
usłyszałeś, że Bohaterowi Historii – bliskiej Ci osobie – ukradziono rower. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś jej zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 7, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.
8. A)
Jesteś Bohaterem Historii.
Dzisiaj jest koncert Twojego ulubionego zespołu. Ułóż 5-zdaniową historię na ten temat i opowiedz ją Lustrze – to bliska Ci osoba. Spotkacie się przy stanowisku z numerem 8. 
Pamiętaj, że Lustro jest milczące. Nie oczekuj, że zacznie mówić.
B)
Jesteś Lustrem. Na znak tego zawiąż sobie usta.
Dzisiaj jest koncert ulubionego zespołu bliskiej Ci osoby, która jest Bohaterem Historii. Zastanów się, jakie pytania chciałbyś mu zadać – co byłoby dla Ciebie najważniejsze w takiej sytuacji.
Zapisz 4 takie pytania na kartce. Następnie udaj się do stanowiska z numerem 8, gdzie spotkasz Bohatera Historii. Wysłuchaj go i zaznacz, na które pytania usłyszałeś/ usłyszałaś odpowiedź.
Jeśli nie będzie odpowiedzi na Twoje pytanie w historii, jaką usłyszysz – nic nie zapisuj.
Pamiętaj, że nie wolno Ci mówić. Pytania zostają w Twojej głowie i na kartce.