Renata Sobolewska

          Pokój

Pytanie: Co to jest pokój?    

 

* wykonanie przez dzieci makiety pokoju

- Co się stanie jeśli zburzymy ściany pokoju?

- Czy to nadal będzie pokój?

- Co zrobić, gdy pokój zostanie zniszczony?

- Czy dobrze jest mieć swój pokój?

 

*rozdanie dzieciom papierowych serduszek

- Wyobraźcie sobie, że wasze serduszka są takim pokojem?

- Jakie ściany będzie miał wasz pokój?

- Kogo narysujecie w swoim pokoju?

- Jakie twarze mają osoby w waszym pokoju? Smutne czy wesołe?

- Czy osoby, które narysowałyście są szczęśliwe?

- Czy wy jesteście szczęśliwe?

- Co to znaczy być szczęśliwym?

- Kiedy wy jesteście szczęśliwi?

- Czy ludzie, którzy się kłócą są szczęśliwi?

- Co odczuwają ludzie w sercu kiedy się kłócą?

- Czy ludzie, którzy są radośni i szczęśliwi mają pokój w sercu?

- Kiedy ludzie mają pokój w sercu, kiedy są smutni czy radośni?

- Kiedy ludzie nie mają pokoju w sercu?

- Kiedy wy macie pokój w swoich sercach?

- Czy jesteście w tej chwili smutni czy radośni?

- Czy w waszych sercach panuje teraz pokój?

- Jaki kolor miałyby wasze radosne, pełne pokoju serduszka?

- Jaki kolor miałyby, jeżeli nie byłoby w nich pokoju?

 

* Kolorowanie serduszek na kolor czerwony (lub inny wybrany przez dziecko) i rysowanie na nich uśmiechniętych buziek

* Zabawa w przekazywanie sobie „iskierki pokoju” ( wszystkie dzieci w kole, łapią się za ręce i uściskiem dłoni przekazują sobie „iskierkę pokoju”)