Zespół w składzie: Krzysztof Chodasewicz, Wiktor Figiel, Katarzyna Kuczyńska, Marcin Łazarz, Wojciech Ostrowski, Bartłomiej Skowron, Sebastian Wachowiak, Roland Zarzycki opracował projekt szkolenia: 

Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów – warsztaty,

który to projekt zdobył grant Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i został zrealizowany we wrześniu/październiku 2013 r.  

Serdecznie dziękujemy słuchaczom za wspólną pracę. 

Dziękujemy również Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. za współpracę w organizacji szkolenia.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybrane projekty zadań przesłane przez słuchaczy: tutaj

Wybrane projekty zadań przesłane przez słuchaczy, pdf

Foto

Pełny opis programu: tutaj 

        Notka medialna: tutaj