W listopadzie 2015 rozpoczęła się realizacja drugiej edycji projektu „Porządne myślenie”.

Porządne myślenie. Kształtowanie kompetencji logicznych i krytyczno - społecznych. Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, edycja II (2015)

      Pierwsza edycja Porządnego myślenia spotkała się z uznaniem uczniów i nauczycieli – w ankiecie ewaluacyjnej zdecydowana większość uczestników wyraziła chęć dalszego udziału w zajęciach. Druga edycja, podobnie jak pierwsza, łączy w sobie logikę – naukę o prawach prawdziwości i poprawnych  rozumowaniach, z krytyczną filozofią społeczną – dziedziną skupioną wokół funkcjonowania struktur i mechanizmów społecznych, w tym politycznych, moralnych, medialnych.

      Skąd takie połączenie dziedzin?  Świadome uczestnictwo zarówno w lokalnej, jak i globalnej strukturze społecznej wymaga postawy nienaiwnej, myślącej, krytycznej, ale nie ciągle podejrzliwej czy nieufnej – przeciwnie, wymaga postawy aktywnej i konstruktywnej. Krytyczna refleksja społeczna, filozoficznie wykorzystująca elementy wiedzy logicznej, pozwala obnażyć to, co w komunikacji i procesach społecznych ukryte i tym samym działające pomimo woli, a więc stanowi warunek sine qua non autonomii intelektualnej i moralnej.

     Pośród zagadnień logicznych pojawią się elementy teorii definicji, teorii argumentacji, przetwarzania informacji społecznej, sztuki dyskusji, przekonywania i ścisłego wyrażania się, typologii pytań; filozofia społeczna odpowiadać będzie za omówienie zagadnienia wpływów społecznych, manipulacji społecznej oraz zastosowań teorii gier w badaniach nad materią społeczną. Projekt ten opiera się na przekonaniu, że umiejętności społeczne, takie jak efektywna komunikacja, współpraca, krytyczne nastawienie do subtelnych form wykluczenia i manipulacji czy rozwiązywanie konfliktów, ufundowane są w umiejętnościach ściśle logicznych, takich jak stawianie hipotez, ścisłe wyrażanie się, umiejętne przeprowadzanie argumentacji i rozumowań, wrażliwość na niejasność, nieostrość, niepoprawność używanych definicji czy rozpoznawanie językowych form manipulacji. 

      Zajęcia w szkołach prowadzić będą pracownicy UWr. oraz pracownicy szkół wrocławskich: dr Katarzyna Kuczyńska, dr Justyna Kostaś, dr Bartłomiej Skowron, dr Roland Zarzycki, dr Marcin Łazarz, dr Łukasz Nysler, dr Marcin Wróbel, mgr Krzysztof Siemieńczuk, mgr Wiktor Figiel, mgr Sebastian Wachowiak, pracujący nad programem zajęć w ramach zespołu „Nauczanie Filozofii” oraz współpracujący z Pracownią Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii UWr.

Dane ewaluacji PM 2015/16

Informacje oraz echa medialne I edycji:

http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl/index.php/start

http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl/index.php/start/9-uncategorised/221