Anima(cje) Filozofii powstały w roku 2009 jako inicjatywa Pracowni Dydaktyki Filozofii oraz Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych Instytutu Filozofii. Co roku organizowane są z myślą o integracji oraz profesjonalnym rozwoju nauczycieli przedmiotów filozoficznych. Zapraszamy gości z warsztatami i wykładami dotyczącymi:
  Doskonalenia kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów filozoficznych
 Sytuacji prawno-instytucjonalnej przedmiotów filozoficznych w kraju i za granicą
  Innowacyjnych filozoficznych projektów edukacyjnych
Związku edukacji filozoficznej z różnymi obszarami kultury oraz działaniami społecznymi.
Ponadto – współpracując z dolnośląskimi przedszkolami i szkołami – popularyzujemy filozoficzną edukację dla dzieci i młodzieży, przygotowując i realizując oryginalne projekty filozoficznych warsztatów i gier edukacyjnych. 


Pracownia Dydaktyki Instytutu Filozofii UWr.

Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne

 

   Anima(cje) Filozofii  2013

 

W tym roku na Anima(cjach) Filozofii gościliśmy ok. 50 uczestników oraz liczne grono rodziców oraz nauczycieli

                                          


Laboratorium Tęczowych Ludzi - przygotowanym i realizowanym przez Joannę Miernik, przy wsparciu Aleksandry Rosińskiej, pracowały Przedszkolaki.

 

W Laboratorium Trudnej Rozmowy - przygotowanym i realizowanym przez Sebastiana Wachowiaka pracowali Uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni stowarzyszenia Kamienna Tęcza.


W Internetowym Laboratorium (nie)Tolerancji - przygotowanym i realizowanym przez Wiktora Figla oraz Zofię Skalską pracowali Uczniowie szkół ponadpodstawowych


Po zakończeniu warsztatów uczestnicy udali się do Kładki Porozumienia, przygotowanej i prowadzonej przez Jakuba Wyborskiego oraz Katarzynę Kuczyńską, gdzie najpierw wysłuchali opowieści "Pitagoras, Bob i Bobole", a następnie rozwiązywali zadania w grach Zagubione słowa oraz Zamienione słowa.

 

Były również gratulacje dla pomysłodawczyni i koordynatorki AF, dr Katarzyny Kuczyńskiej.

Materiały dydaktyczne z AF tutaj