Dane z arkuszy ewaluacyjnych zajęć warsztatowych pn. Porządne myślenie [edycja II, 2015]

 

1.      Czy treść zajęć była dla Ciebie czymś nowym w stosunku do treści innych zajęć w szkole?

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy. Dotyczy to (tylko przy niektórych pytaniach) max. 2 ankiet. Jeśli suma jest większa, oznacza to, że można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

Tak

10

13

6

10

29

15

28

8

2

121 = 90,1

Nie

4

0

3

0

1

1

0

0

1

10 = 7,51

 

2.      Czy treść zajęć była dla Ciebie:

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy.  Dotyczy to (tylko przy niektórych pytaniach) max. 2 ankiet. Jeśli suma jest większa, oznacza to, że można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

Na odpowiednim poziomie

13

12

6

9

24

10

27

8

3

112 = 84,2%

Zbyt prosta

1

1

2

0

5

2

0

0

0

11 = 8,2%

Zbyt skomplikowana

1

0

0

1

1

3

1

0

0

7 = 5,2%

 

3.      Czy poleciłabyś/poleciłbyś te zajęcia innym uczniom:

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy. Dotyczy to (tylko przy niektórych pytaniach) max. 2 ankiet. Jeśli suma jest większa, oznacza to, że można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

Nie

2

0

1

0

0

1

0

0

0

4 = 3.05%

Tak

8

12

2

9

19

7

28

7

3

95 = 71,4%

Nie wiem

5

1

6

1

11

8

0

1

0

33 = 24,8%

 

 

 

 

 

 

4.      Czy nabyta w trakcie zajęć wiedza oraz umiejętności mogą być Twoim zdaniem przydatne:

          [odpowiadając na to pytanie można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź]

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy.  Dotyczy to (tylko przy niektórych pytaniach) max. 2 ankiet. Jeśli suma jest większa, oznacza to, że można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

a) na innych lekcjach

2

3

0

0

4

1

7

2

0

19 = 14,3%

b) w życiu codziennym

14

10

5

9

23

10

24

6

3

104 = 78,1%

c) nie będą przydatne

1

0

4

0

5

7

0

0

0

17 = 12,7%

 

 

5.      Czy chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w zajęciach podobnego rodzaju w przyszłości?

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy. Dotyczy to (tylko przy niektórych pytaniach) max. 2 ankiet. Jeśli suma jest większa, oznacza to, że można było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

Tak

11

13

5

9

26

8

28

8

3

111 = 83,4%

Nie

3

0

4

1

3

7

0

0

0

18 = 13,5%

 

6.      Oceń sposób prowadzenia zajęć w skali od 1 do 5:

 

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

za każdą odpowiedź/całe pytanie.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi: ilość ankiet x 5p. dla każdej z 3 odpowiedzi, czyli dla całego pytania: ilość ankiet x 5 punktów x 3 odpowiedzi.

       Łącznie

15/75/225

13/65/195

9/45/135/

 

10/50/150

30/150/450

17/85/255

28/140/420

8/40/120/

 

 

3/15/45

               

     133 ankiety

     1995p.=100%

Ilość punktów uzyskanych w każdej odpowiedzi oraz procentowy udział punktów uzyskanych w maksymalnie możliwej ilości punktów za każdą odpowiedź.

 

Przyciągał uwagę i pobudzał zainteresowanie

 

49p. =

65,3%

57p. =

87,6%

23p. =

51,1%

43p. =

86,0%

 

113p.=

75,3%

54p.=

63,5%

120p.=

85,7%

38p=

95%

13p=

86,6%

665p.=100%

506p. = 76,0%

Był przejrzysty i uporządkowany           

59p. =

78,6%

59p. =

90,7%

32p. = 71,1%

39p. =

78%

135p.=

90,0%

72p.=

84,7%

115p.=

82,1%

39p.=

97,5%

13p.=

86,6%

665p.=100%

563p.= 84,6%

Aktywizował uczniów                                     

53p. =

70,6%

59p. =

90,7%

25p. =

55,5%

47p.=

94,0%

 

116p.=

77,3%

65p.=

76,4%

109p.=

77,8%

37p.=

92,5%

12p.=

80,0%

665=100%

523p.= 78,6%

        Ilość punktów uzyskanych w całym pytaniu oraz procentowy udział tych punktów  w maksymalnie możliwej ilości punktów  dla całego pytania.

 

 

161p.

=

71,5%

175p.

=

89,8%

80p.

 =

59,2%

129p.

=

86,0%

364p.

=

80,8%

191p

=

75,0%

344p.

=

89,5%

114p.

=

95%

38p

=

84,4%

1595p

=

80,0%

 

7.      Oceń cechy prowadzącego zajęcia w skali od 1 do 5:

 

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół/maksymalna ilość punktów możliwych do

uzyskania za każdą odpowiedź/całe pytanie.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi: ilość ankiet x 5p. dla każdej z 3 odpowiedzi, czyli dla całego pytania: ilość ankiet x 5 punktów x 3 odpowiedzi.

 

    Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

   133 = 100%

15/75/225

13/65/195

9/45/135/

10/50/150

30/150/450

17/85/255

28/140/420

8/40/120/

3/15/45

    133 ankiety

    1995p.=100%

Ilość punktów uzyskanych w każdej odpowiedzi oraz procentowy udział punktów uzyskanych w maksymalnie możliwej ilości punktów za każdą odpowiedź.

 

Komunikatywność

65p.=

86,6%

62p.=

95,3%

35p=

77,7%%

47p.=

94,0%

132p.=

88,0%

69p.=

81,1%

139p.=

99,2%

40p.=

100%

14p.=

93,3%

665p. = 100%

603p. = 90,6%

Kompetentność

65p.=

86,6%

63p.=

96,9%

30p.=

66,6%

43p.=

86%

135p.=

90,0%

77p.=

90,5%

136p.=

97,1%

39p.=

97,5%

15p.=

100%

665p. = 100%

603p. = 90,6%

Życzliwość

53p.=

70,6%

63p.=

96,9%

40p.=

88,9%

43p.=

86%

139p.=

92,6%

78p.=

91,7%

137p.=

97,8%

39p.=

97,5%

15p.=

100%

665p. = 100%

607p. = 91,2%

                                    Ilość punktów uzyskanych w całym pytaniu oraz procentowy udział tych          

                                     punktów  w maksymalnie możliwej ilości punktów  dla całego pytania.

 

 

183p.

=

81,3%

188p.

=

96,4%

105p.

=

77,8%

133p.

=

88,6%

406p.

=

90,2%

224p.

=

87,8%

412p.

=

98,0%

118p.

=

98,3%

44p.

=

97,8%

1995 p.=100% 1813 = 90,8%

                           

 

8.      Czy przy omawianiu poszczególnych zagadnień prowadzący:

a)      wyjaśniał je poprzez odwołania do codziennych doświadczeń                           tak / nie

b)      wyjaśniał je poprzez odwołania do przykładów z innych dziedzin wiedzy          tak / nie

c)      wskazywał na wartość przekazywanej wiedzy i umiejętności                              tak / nie

 

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to,

że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy.

Łącznie

odpowiedzi „tak”

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

a)

tak/nie

15/0

13/0

8/1

9/1

30/0

17/0

28/0

8/0

3/0

131 = 98,5%

b)

tak/nie

11/4

12/1

5/4

6/4

23/7

16/1

27/1

6/2

3/0

109 = 82,0%

c)

tak/nie

14/1

12/1

3/6

9/1

24/6

12/5

22/6

5/3

3/0

104 = 78,1%

 

9.      Oceń, w jakim stopniu poniższe metody pracy były obecne w trakcie warsztatów:

a)      wykład prowadzącego:              w sam raz/ za mało / za dużo

b)      ćwiczenia praktyczne:               w sam raz/ za mało / za dużo

c)      dyskusja:                                    w sam raz/ za mało / za dużo

 

Odpowiedzi

Ilość ankiet z poszczególnych szkół

Jeśli suma odpowiedzi jest mniejsza niż ilość ankiet, oznacza to, że odpowiedzi na dane pytanie nie udzielili wszyscy.

Łącznie

15

13

9

10

30

17

28

8

 

3

133 = 100%

a)

w sam raz

za mało

za dużo

15

0

0

 

11

1

1

5

2

2

10

0

0

25

2

2

12

1

4

26

0

2

7

0

1

3

0

0

114 = 87,7%

6

12

b)

w sam raz

za mało

za dużo

12

1

2

7

5

1

2

6

1

8

2

0

21

6

2

11

4

2

16

11

0

6

2

0

2

1

0

85 = 63,0%

38

8

c)

w sam raz

za mało

za dużo

12

1

2

10

2

1

6

2

1

9

1

0

21

5

3

16

1

0

26

1

1

8

0

0

3

0

0

111 = 83,4%

13

12