My i rzeczy wokół nas - scenariusz zajęć

Agnieszka Sawicka

Renata Malina

studentki III roku filozofii specjalizacji nauczycielskiej

(2011)


SCENARIUSZ  ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

Temat: MY I RZECZY WOKÓŁ NAS – MIĘDZY WOJNĄ A KONSUMPCJĄ

Czas trwania zajęć: 90 min + przerwa 15 min

Ilość uczestników: 6-10 osób

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna.

Metody pracy: wykład, projekcja filmu, burza mózgów, dyskusja, rysunki, scenki, monolog.

Potrzebne materiały: projektor multimedialny, laptop, 2 brystole, kredki, ołówki, markery, kilka przedmiotów (np. wieszak na ubrania, zabawka) potrzebnych do reklamy;

Elementy wystroju sali: butelki, puszki np. coca-coli, figurki, misie, czyli drobne przedmioty, symbolizujące nieustanne nabywanie.

Cele ogólne:

1)      uczeń zapoznaje się z problematyką konsumpcjonizmu,

2)      uczeń poddaje refleksji swoją postawę wobec świata przedmiotów.

Cele operacyjne:

Wiedza:

1)      uczeń zna definicję konsumpcjonizmu,

2)      uczeń wyjaśnia pojęcie hedonistycznego materializmu,

3)      uczeń wyodrębnia cechy bohaterów animacji bajki Leszka Kołakowskiego pt.Wojna z rzeczami***: Ditto i Liny,

4)      uczeń porównuje postawy ww. bohaterów wobec przedmiotów występujących w bajce oraz wyjaśnia ich związek z pojęciami: konsumpcjonizm, niewola wobec rzeczy, walka z rzeczami,

5)      uczeń wymienia kilka cech reklamy.

Umiejętności:

  • uczniowie formułują definicję antykonsumpcjonizmu,
  • uczeń wyodrębnia w życiu codziennym postawy charakteryzujące konsumpcjonizm i antykonsumpcjonizm;
  • uczeń rozwija umiejętność ekspresji i autoprezentacji,
  • uczeń interpretuje  teksty kultury (film filozoficzny, plakaty).

Postawy:

  • uczeń uwrażliwia się na problem roli przedmiotów w jego życiu,
  • uczeń uświadamia sobie perswazyjny charakter reklamy.

Plan zajęć:

Komponent zajęć

Czas trwania

Tok pracy

Część organizacyjna

Do 5 min

Przywitanie się z uczniami,  zaprezentowanie tematu warsztatów, zapowiedź metod pracy.

Część I

13 min

Każdy uczestnik otrzymuje czystą kartkę A4, jego zadaniem jest narysowanie siebie i 3 najważniejszych rzeczy w jego życiu (chodzi o materialne przedmioty). Następnie odpowiada na pytania: 1.Jak długo masz dane rzeczy?/2. Dlaczego są dla Ciebie  ważne? Uczniowie prezentują swoje prace.

Część II

15 min

Podział uczniów na dwie grupy. Projekcja animacji bajki Leszka Kołakowskiego pt. „Wojna z rzeczami”. Wskazanie dwóch głównych bohaterów bajki: Ditto i Liny. Grupa pierwsza ma skupić się na Ditto, grupa druga na Linie. Zapowiedź zadania scharakteryzowania bohaterów po zakończeniu projekcji oraz obietnica nagrody za wykonanie zadania.

Część III

12 min

Charakterystyka bohaterów. Grupy wypisują na brystolach cechy Ditto i Liny, uwzględniając ich: stosunek do siebie, stosunek do rzeczy, cechy osobowości. Po zakończeniu prezentują swoje wyniki i wnioski. Prowadzący rozdają uczniom obiecane nagrody w postaci np. jakiejś zabawki, gratisu, itp.

 

Przerwa

Część  IV

3 min

Krótki wykład prowadzących. Zwrócenie uwagi na dwie postawy, jakie prezentują bohaterowie bajki. Wskazanie na dwojaki problem zniewolenia wobec rzeczy (nieustanna walka, nieustanne nabywanie).

Zaprezentowanie Liny jako konsumenta.

Część V

5min + 10 min na prezentacje uczniów

Ukazanie związku konsumpcji z reklamą. Odegranie scenek: każdy uczeń reklamuje przedmiot, który przyjął w ramach nagrody. Limit czasowy jednej prezentacji to 1 minuta. Dyskusja na temat metod perswazyjnych i pomysłów wykorzystanych w prezentacjach.

Część VI

ok. 5 min

Projekcja. Analiza prezentacji multimedialnej, która zawiera definicję konsumpcjonizmu:

Postawa polegająca na nieusprawiedliwionej (rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi) konsumpcji dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia (lub za najważniejszą, względnie jedyną wartość) – hedonistyczny materializm*.

Interpretacja obrazków** związanych z konsumpcją, ukazanych na kolejnych slajdach. Próba znalezienia cech antykonsumpcjonizmu.

Część VII

ok. 10 min

Prowadzący wskazują na 1 do dwóch przedmiotów, będących dekoracją sali (np. zwykła plastikowa butelka). Uczniowie, wykorzystując inne przedmioty, odgrywają  w grupach scenki, ukazujące użycie danego przedmiotu przez idealnego konsumenta oraz antykonsymenta. Przykładowo:

Grupa Ditto – konsumpcja

Grupa Liny – antykonsumpcja

Część VIII

do końca

Dyskusja podsumowująca. Wysłuchanie uwag uczniów. Próba odpowiedzi na pytania:

1. Jakie korzyści wynikają z bycia idealnym konsumentem?

2. Jakie są wady konsumpcjonizmu?

3. Dlaczego przyjąłeś/przyjęłaś przedmiot – nagrodę?

4. Czy czujesz się konsumentem (porównanie z pracami z Części I)?

5. Jakie przedmioty narysowałbyś/narysowałabyś, gdybyś żył/żyła 200 lat temu?

4. Czy walka z rzeczami i konsumpcja się wykluczają?

5. Jak należy traktować rzeczy wokół nas?

 

 

* źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcjonizm

** przykładowe obrazki:

źródło: http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=konsumpcjonizm&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=pl&tab=wi&biw=1280&bih=575

***Leszek Kołakowski 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki, Wyd. Prószyński i – ska, Warszawa 2000.