ETYKA

 

Etyka- program nauczania w szkole podstawowej - klasy IV-VI
II etap edukacyjny - (klasy IV - VI ), Szkoła Podstawowa, Zajęcia edukacyjne, etyka
Magdalena Środa

nr dopuszczenia:DKW-4014-3/00

www.wsipnet.pl/serwisy/prnaucz/etyka_sp.pdf.


Program lekcji etyki dla gimnazjum klasy I-III
III etap edukacyjny - (klasy I - III ), Gimnazjum, Zajęcia edukacyjne, etyka
Magdalena Środa
 nr dopuszczenia:DKW-4014-63/00

www.wsipnet.pl/serwisy/prnaucz/etyka_gim.pdf

www.etykawszkole.pl›Baza wiedzyMateriały Edukacyjne

 

Etyka - sztuka życia. Program nauczania etyki w klasach I-III gimnazjum.
III etap edukacyjny - (klasy I - III ), Gimnazjum, Zajęcia edukacyjne, etyka
Elżbieta Wielgołaska, Katarzyna Niedrygoś, Agnieszka Pietrzak
nr dopuszczenia:DKOS-5002-87/03

http://sod.ids.czest.pl/publikacje/l861-863/l861.pdf

 

Etyka dla liceum ogólnokształcącego, średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych
IV etap edukacyjny, Szkoły ponadpodstawowe, etyka

1. Jacek Hołówka, Magdalena Środa

nr dopuszczenia: DKO/BR-4015-1/92

2. Andrzej Potocki
nr dopuszczenia: DKO/BR-4015-2/92

www.etykawszkole.pl › Baza wiedzyMateriały Edukacyjne

 

Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego    i technikum

Paweł Kołodziński

nr dopuszczenia DKOS 5002-03/07

 

Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

Program nagrodzony w konkursie na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze  szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”[2011 r.].

 

wkleić załącznik 1

 

FILOZOFIA

 

Pochwała ciekawości. Program do edukacji filozoficznej w liceum, liceum profilowanym, technikum.

Jacek Wojtysiak

nr dopuszczenia: DKOS 5002 – 2/05

 

Mądrość podzielona. Program do edukacji filozoficznej dla liceów I techników

Janusz Wojczakowski

nr dopuszczenia: DKOS –5002-19/03

www.empi2.pl/programy_nauczania/edukacja_filozoficzna.doc

 

Edukacja filozoficzna - program nauczania, szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy

Adam Lipszyc, Bartosz Przybył

nr dopuszczenia: DKOS 4015-161/02

 

Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Program nauczania.

Anna Jedynak, Tadeusz Walentowicz

Numer dopuszczenia: DKW-4014-79/00

wkleić załącznik 2

 

Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą.

B. Elwich, A. Łagodzka, B. Pytkowska-Kapulkin

Numer dopuszczenia: DKW-4014-28/99

wkleić załącznik 3 – tekst jest na naszej stronie

 

Patrz również: Filozofia i etyka w siecitam znajdziesz programy autorskie.

 

 

 

Ramy prawne sporządzania programów autorskich:

 

Warunki i tryb dopuszczenia do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły:

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/programy_nauczania_4.pdf

 

Zasady wyboru podręczników:

 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2073%3Ainformacja-dotyczca-wyboru-podrcznikow-&catid=232%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podrczniki-i-programy-nauczania&Itemid=292

 

Nowa podstawa programowa - podręczniki dopuszczone:

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/podreczniki_dopuszczone