Tomasz Mazur: Kamyk filozoficzny. Edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR 2010, str. 208.


Druga część Kamyka filozoficznego jest w zasadzie kontynuacją pomysłu, według którego została opracowana pierwsza książka z serii zaproponowanej przez oficynę Piotra Marciszuka. Autorem drugiego tomu jest dr Tomasz Mazur- pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Materiał filozoficzny został również zaprezentowany w układzie chronologicznym. Podręcznik rozpoczyna się od rozdziału, będącego wprowadzeniem w myśl nowożytną. Pierwszym zaprezentowanym filozofem tego okresu jest Kartezjusz. Następnie znajdziemy takie nazwiska jak: Spinoza, Leibniz, Pascal, Locke, Hume, Rousseau, Kant i Hegel. Przedostatni rozdział poświęcony jest myśli politycznej a ostatni nowożytnej filozofii polskiej.
Także i w tym podręczniku, oprócz prezentacji najważniejszych idei, biografii filozofów oraz objaśnień najważniejszych terminów znajdują się fragmenty dzieł filozoficznych wraz z pytaniami do uczniów. Znajdziemy też dialogi z tradycją literacką i odwołania do innych tekstów kultury. Okazuje się, że kontekstem do filozofii nowożytnej może być zarówno wiersz Wisławy Szymborskiej, jak i fragment antyutopii Huxleya (Nowy wspaniały świat) czy tekst autorstwa Woody’ego Allena.
Układ oraz szata graficzna podręcznika podobne do tych z wcześniejszej propozycji STENTORA – istotne informacje zaznaczone wytłuszczoną czcionką lub wzięte w ramki a na marginesach znajdziemy pojęcia wraz z odnośnikiem do strony, na której zostały omówione.
Książka ukazała się na ladach księgarskich w 2010 r., przypuszczalnie w najbliższym czasie Wydawnictwo STENTOR przygotuje kompendium dla uczniów poświęcone filozofii współczesnej.


Bogna Skrzypczak-Walkowiak
[IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim]