Oglądaj prezentację

   Jesteśmy grupą pasjonatów zbierającą własne i cudze doświadczenia w zakresie pozaakademickich  form edukacji filozoficznej. Tworzymy i archiwizujemy bazę dydaktyczną dla szkolnych  przedmiotów filozoficznych oraz prezentujemy własne projekty- eksperymenty edukacyjne a także  ciekawe innowacje ogólnopolskie.

Inicjatorzy i koordynatorzy


Katarzyna Kuczyńska
, dr filozofii (praca z zakresu filozofii edukacji), nauczycielka etyki i filozofii na wszystkich etapach edukacyjnych, metodyk przedmiotów filozoficznych, inicjatorka licznych projektów (np. filozofii dla przedszkolaków, warsztatów filozoficznych w więzieniu itp.).  

  Wojciech Ostrowski, dr filozofii, kierownik Pracowni dydaktyki filozofii IF UWr, wykładowca i autor  programów  nauczania przedmiotów filozoficznych, animator inicjatyw edukacyjnych, opiekun specjalizacji nauczycielskiej w IF.

 

 

 

 

 

Projekt Nauczanie Filozofii współtworzą:

 

 

 

Sebastian Wachowiak – absolwent filozofii oraz pedagogiki, uczestnik projektu  Anima(cje) Filozofii oraz administrator konta Nauczanie Filozofii na Facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

Wiktor Figiel - mgr filozofii specjalizujący się w komunikacji społecznej, bada związki filozofii z filmem, nowe media i sport.

 

 

 

 

 

 

Bartłomiej Skowron - dr filozofii, platonizujący filozof i matematyk. Interesuje się ontologią i etyką. Administrator strony www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl. Animator filozoficzno-matematycznych wydarzeń. Strona www .

  

 

Współpracują:

dr Krzysztof Chodasewicz

dr Marcin Łazarz

dr Krzysztof Siemieńczuk

mgr Jakub Wyborski

dr Roland Zarzycki

 

Nauczyciele:

Maja Dados - nauczycielka etyki

Hanna Ganzel - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ekola, uczestniczka projektu Narodziny Demokracji. Dzieci Dzieciom.

Sebastian Jucha – filozof, instruktor sportowy, uczestnik projektu Narodziny Demokracji. Dzieci Dzieciom.

Małgorzata Madej – nauczycielka etyki w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu, uczestniczka projektu Narodziny Demokracji. Dzieci Dzieciom.

Paweł Mroczkiewicz – doktorant filozofii, wykładowca wrocławskich szkół wyższych oraz nauczyciel filozofii i etyki, uczestnik Anima(cji) Filozofii [www.mroczkiewicz.edu.pl].

Łukasz Nysler – adiunkt w Instytucie Filozofii UWr, nauczyciel etyki w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, uczestnik Anima(cji) Filozofii, organizator Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.

Magdalena Nysler - nauczycielka IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

 

 Studenci:

Specjalizacji nauczycielskiej z filozofii i etyki oraz Słuchacze Podyplomowego Studium Etyczno-Filozoficznego

współorganizatorzy i uczestnicy „Anima(cji) Filozofii”, autorzy publikowanych materiałów dydaktycznych.

W naszych działaniach uczestniczyli wrocławscy uczniowie i nauczyciele: 

 Szkoły Podstawowej nr 3
 Szkoły Podstawowej nr 36
 Szkoły Podstawowej nr 64
 Szkoły Podstawowej nr 99
 Gimnazjum nr 1
 Gimnazjum nr 9
 Gimnazjum nr 13
 Gimnazjum nr 14
 Gimnazjum nr 16
 Gimnazjum nr 21
 Gimnazjum nr 28
 Gimnazjum nr 39
 Gimnazjum nr 50
 Zespołu Szkół „Ekola"
 Zespołu Szkół nr 4
 Zespołu Szkół nr 23
 Zespołu Szkół Gastronomicznych
 Zespołu Przedszkolnego nr 3
 Przedszkola nr 30
 Przedszkola nr 48
 Przedszkola nr 71
 Przedszkola nr 119
Liceum Ogólnokształcącego nr 1
Liceum Ogólnokształcącego nr 4
Liceum Ogólnokształcącego nr 5
Liceum Ogólnokształcącego nr 9
Liceum Ogólnokształcącego nr 10
Liceum Ogólnokształcącego nr 12
Liceum Ogólnokształcącego nr 13
Liceum Ogólnokształcącego nr 15

 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu.

Zapraszamy zarówno szkoły, jak i zainteresowane osoby do poszerzenia kręgu naszych współpracowników: uczestnictwa w warsztatach, publikacji materiałów dydaktycznych, doniesień o ciekawych działaniach filozoficznych.

Zapraszamy także do kontaktu z nami wszelkie placówki edukacyjne poszukujące kreatywnych i entuzjastycznych nauczycieli etyki i filozofii.