D. Tillman, D. Hsu, Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w świat (3-7 lat), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2004.

Książka prezentuje czytelnikowi przykładowe, poświęcone wartościom zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat w duchu LVEP ( tj. Living Values: An Education Programm). LVEP to nowatorski program , który tworzy partnerska wspólnota pedagogów z całego świata, wspierana przez takie organizacje jak UNESCO czy UNICEF.
Proponowane w książce lekcje, ujęte w 11 modułów, z których każdy porusza problematykę jednej wartości uniwersalnej, mają na celu ukazanie dziecku świata wartości w niewymuszony, przejrzysty oraz naturalny dla danej grupy wiekowej sposób. Moduły obejmują takie wartości jak: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współdziałanie, uczciwość, pokora, tolerancja, prostota, jedność. Każda propozycja lekcji zawiera skierowane do prowadzącego zajęcia, związane z omawianą wartością, tematy przemyśleń, wytyczone cele oraz scenariusze ich realizacji. Dołączone zostały także teksty, które pomagają dziecku wchodzić w proponowany przez autorki świat etyczny.
Oryginalność programu LVEP polega na różnorodnej formie, jaką przyjmuje każda z proponowanych lekcji. Dzieci mają okazję do wyrażenia własnego stanowiska wobec omawianej wartości nie tylko w sposób werbalny, ale także w różnorodnych działaniach twórczych i artystycznych, które umożliwią pojawiające się na lekcjach ćwiczenia plastyczne oraz muzyczne. Książka prezentuje także techniki relaksacyjne, które pozwalają w harmonii zgłębiać świat wartości.
Program LVEP jest ciekawą propozycją dla nauczycieli, którzy kładą nacisk na rozwój osobowości etycznej u dziecka.

Dorota Kicka