Jacek WojtysiakFilozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Wydawnictwo: Znak dla szkoły 2005.

 

Książkę rozpoczyna rozdział pt. „Mądrość”, ma charakter wprowadzający. Autor dość standardowo wyjaśnia tu pojęcie i źródła filozofii, a przedstawiony podział dyscyplin filozoficznych konstytuuje układ dalszej części podręcznika. W ten sposób wiedza filozoficzna zaprezentowana jest systematycznie w trzech działach: „Metafizyce”, „Epistemologii”, „Aksjologii”. W obrębie każdego działu dominuje porządek problemowy. Osobno prezentowane zagadnienia to np. „Bóg”, „Wolność”, „Prawda”, „Godność”, „Piękno”. Rozdziały posiadają paralelną budowę i, choć czytelnie i przejrzyście, mieszają się w nich porządki historyczny i systematyczny. Autorska narracja wzbogacona ilustracjami, rysunkami, tekstami kultury (na końcu każdego rozdziału), ciekawym stylem, korzystająca z bezpośrednich zwrotów i pytań do czytelnika niewątpliwie zachęca go do szczegółowego zapoznania się z danym tematem. J. Wojtysiak kładzie duży nacisk na to, aby czytelnik poznawał filozoficzne wątki w nawiązaniu do swojego doświadczenia, dlatego często posługuje się 1. osobą liczby mnogiej. Podręcznik zawiera historycznie uporządkowany aneks klasycznych tekstów filozoficznych. Znajdziemy, między innymi, Mit jaskini Platona oraz O wolności J. S. Milla. W aneksie prezentowane są także sylwetki największych filozofów, często w sposób barwny i dowcipny. Dowiedzieć się można, na przykład, że Tomasz z Akwinu słynął z... wielkiego brzucha. Do każdego tekstu dołączony jest szereg szczegółowych pytań i zadań, inicjujących filozoficzną analizę, ale również, zgodnie z interdyscyplinarnym przeznaczeniem podręcznika, nawiązujących do wiedzy z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze. Ogólna struktura książki, choć wydaje się złożona, czyni zeń przemyślaną i precyzyjną mapę po świecie filozofii. Szereg odnośników oraz bogaty indeks osób, kierunków i pojęć, ułatwiają wędrówkę i sprawiają, że każdy przystanek to niezapomniana przygoda. Przygoda wśród pytań: co jest? co wiadomo? co warto? i przygoda dla wszystkich. Książka sieje pozytywny wewnętrzny niepokój i tym samym wzmaga filozoficzny apetyt. Z mojej strony ogromna pochwała dla Pochwały ciekawości i szczerze żałuję, że ta pozycja nie wpadła w moje ręce znacznie wcześniej.

Renata Malina, rok III Filozofii