A. Jedynak, T. Walentowicz, Filozofia. Podręcznik dla gimnazjum do edukacji filozoficznej, Warszawa 2000.
Podręcznik zorganizowany został wokół kilku założeń dydaktycznych autorów.
Po pierwsze – ma zapoznać ucznia z problemami, którymi zajmuje się filozofia (a także czym ona sama jest), dlatego też przedstawiony w nim materiał rozłożony jest na części, z których każda skupia się wokół zagadnień o podobnej tematyce (np. epistemologicznej, ontologicznej, etycznej). Autorzy jednak nie pomijają całkowicie historii filozofii – w ostatniej części książki przedstawiona zostaje kolebka myśli europejskiej (część: Filozofia i kultura antyczna), a także krótka relacja z kształtowania się myśli filozoficznej w późniejszych okresach.
Po drugie – ma pomóc w kształtowaniu postawy refleksyjnej i dostrzeganiu problemów o charakterze filozoficznym w codziennym życiu. Służą temu krótkie scenki/dialogi sygnalizujące pewne problemy (np. czy prawda jest pojęciem obiektywnym czy subiektywnym?). Następnie uczeń zapoznaje się z głównymi filozoficznymi stanowiskami i wypracowanymi przez nie rozwiązaniami danych zagadnień, przedstawionymi w głównym tekście każdego rozdziału.
Po trzecie – ma pomóc doskonalić umiejętność uzasadniania swoich poglądów i samodzielność myślenia, czemu służą umieszczone na końcu każdego rozdziału pytania do rozważenia i dyskusji. Konstrukcja owych pytań pobudza ucznia do zastanowienia się nad własnym stanowiskiem i uzasadnieniem go.
Treść podręcznika urozmaicona i uzupełniona jest o ilustracje oraz cytaty różnych myślicieli.
Wydaje się, że podręcznik w znacznej części realizuje założenia autorów, a zakres problemów, na tym etapie edukacji, jest wystarczający. Podręcznik w takiej postaci pozostawia także sporo swobody nauczycielowi, który nie musi się trzymać ram chronologii i definicji.
[Katarzyna Filińska, V rok filozofii].