Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi nie jest typowym podręcznikiem do nauczania etyki. Pozycja ta może jednak stać się doskonałym narzędziem, które wesprze nauczyciela w realizacji istotnej problematyki etycznej związanej z prawami człowieka. Kompasik to zbiór pomysłów na zajęcia oraz ćwiczenia dla dzieci młodszych, od 6 do 13 roku życia, czyli II i III etapu edukacyjnego; jest kontynuacją publikacji wydanej w roku 2005 pod tytułem Kompas, skierowanej do pracy z młodzieżą.
Omawiana książka zawiera podstawowe informacje dotyczące praw człowieka, kodyfikujących je aktów prawnych oraz instytucji związanych z ich propagowaniem oraz egzekwowaniem. Część dokumentów przedstawione jest w wersji dla dzieci, napisanej przystępnym językiem, w formie pierwszoosobowej, np. „ masz prawo do […] Przysługują Ci …”, co bardzo ułatwia uczniom ich odczytanie. Znajdziemy tam również słowniczek podstawowych pojęć oraz wyjaśnienie trudniejszych zagadnień.
Zasadniczą treść Kompasika stanowią szczegółowo opracowane scenariusze zajęć. Składa się na nie dużo ciekawych ćwiczeń z zastosowaniem metod aktywizujących oraz bogaty zestaw pytań służących przeanalizowaniu przez dzieci doświadczeń wywołanych ćwiczeniami. Tak zaplanowane działania dydaktyczne służą postawie refleksyjnej i mogą stać się wstępem do rozwoju samodzielnego myślenia, nieodzownego przy poznawaniu wartości.
Książka z pewnością przyczyni się do udoskonalenia i uzupełnienia zajęć, które zmierzają do kształtowania etycznych postaw uczniów. Ze względu na różnorodność przykładów, dotyczących sytuacji młodych ludzi pochodzących z różnych kontynentów i mających odmienne doświadczenia, może okazać się szczególnie cenna w szerzeniu postawy tolerancji.

Katarzyna Derlacz-Życiniec

Tekst książki dostępny na stronie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=185&dirids=1
Tekst książki oraz książki Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą  -  dostępne na stronie http://szansa.glogow.org/?option=com_remository&Itemid=90&func=fileinfo&id=8