Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł, Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, OPERON, Gdynia 2008.

Porządek książki dzieli się na trzy części:

1. Wprowadzenie do etyki, a zarazem, przygotowanie uczniów do specyficznego myślenia i stworzenie gruntu pod kolejne rozdziały. Składowe są poukładane tematycznie: zło, moralność, strach, odwaga, sumienie, wartości, odpowiedzialność, dobro i normy moralne.
2. Drugi rozdział to historia etyki, ujęta podług takich zagadnień jak cnota, najwyższe dobro, teizm, ateizm, deontologia, utylitaryzm, jednostka, zbiorowość. Problemy są przedstawione chronologicznie począwszy od starożytności po czasy współczesne.
3. Trzeci i ostatni rozdział jest zwieńczeniem dwóch poprzednich. Uczniowie, zaznajomieni ze światem etyki, będą mogli zmierzyć się z problemami współczesnego świata i człowieka.

Cele:
edukacja etyczna i rozwijanie moralności uczniów, wychowawców, rodziców.

Sposób prezentacji materiałów:
• tekst autorski z krótkimi materiałami źródłowymi,
• wszystkie podrozdziały poprzedza zdjęcie z filmu i krótka informacja, która ma wprowadzać w temat,
• zdjęcia pojawiają się również przy okazji poruszanych problemów, nawiązując do nich,
• przy omawianych filozofach pojawia się krótka nota biograficzna z wizerunkiem postaci,
• konkretne zagadnienie jest dodatkowo tłumaczone przykładami,
• krótkie podsumowania wątków pojawiają się w tekście w zielonej ramce,
• definicje, podobnie jak elementy charakteryzowane wyżej, są wplecione w tekst i zaznaczone zielonym tłem,
• ćwiczenia i wskazówki bibliograficzne na koniec podrozdziału oraz pytania do materiałów źródłowych.

Ocena:
Książka zawiera zdecydowanie za mało tekstów źródłowych, a propozycje bibliograficzne często są nietrafione. Do prowadzenia lekcji na podstawie tego podręcznika trzeba by skompletować samodzielnie teksty i powymyślać do nich pytania i ćwiczenia. Narzucona wizja zabija wrażliwość etyczną jako taką, zamiast problematyzowania mamy gotowy przepis na to, jak … Z drugiej strony podręcznik ma zalety wizualne i ciekawy sposób prezentacji materiałów, jest pisany prostym, zrozumiałym językiem, gdzie każde potencjalnie nowe słowo jest tłumaczone. To jednak wydaje się za mało, by książka realizowała założone cele.

Tadeusz Sokala